วิธีการรับประทาน & วิธีการเก็บรักษา

หากยังไม่เปิดรับประทาน สินค้าสามารถเก็บรักษาในช่องแช่แข็ง อุณหภูมิต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 3 เดือน
image
image
image
image
image