Zuwai Claws ก้ามปูหิมะจากฮอกไกโด

คุณสมบัติสินค้า:

ก้ามปูหิมะจากฮอกไกโด เนื้อหวาน เด้ง เผาจนก้ามปูหอมกรุ่น เสิร์ฟพร้อมซอสเมนไทโกะสูตรพิเศษจากเชฟ

Share

หมวดหมู่ : Sashimi

Share