เพียงซื้อสินค้าจากโอมากาเนส มูลค่ารวม 1,000 บาทขึ้นไป ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นตั๋วชมแมทช์แดงเดือดฟรี!  

แจก 1 รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท !! (มูลค่าบัตรใบละ 15,000 บาท จำนวน 2 ใบ)

โปรดศึกษาเงื่อนไขการชิงโชคและรายละเอียดการรับของรางวัลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อสินค้าจาก Omakanesh มูลค่ารวม 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทาง Line Official : @omakanesh เท่านั้น

2. ลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกได้ที่ www.omakaneshthailand.com แล้วกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล, เบอร์ติดต่อ, รหัส 8 หลัก และอัปโหลดรูปใบเสร็จ ลงในแบบฟอร์ม จากนั้นกดยืนยันส่ง  

***หมายเหตุ : ชื่อ-สกุล เบอร์โทรที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มต้องตรงกับ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ของผู้รับที่ปรากฏในใบเสร็จ

3. ใบเสร็จระบุวันที่ 23 เมษายน - 7 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

4. ปิดรับการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 21:00 น.

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการซื้อสินค้า 1 ออเดอร์ แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ

6. จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทาง Facebook Live ของ Omakanesh

7. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลผ่านทาง Line Official : @omakanesh ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 หากไม่ติดต่อมาในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ รหัส 8 หลัก, ใบเสร็จค่าสินค้า, สำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

9. ขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดี 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น (บัตรจำนวน 2 ใบ)

10. ผู้โชคดีอนุญาตให้ถ่ายภาพ / วิดีโอ ของผู้รับรางวัลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้

11. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

12. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

13. พนักงานของโอมากาเนสและบริษัทในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

15. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขาย

16. ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

17. เงื่อนไขการใช้โค้ดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบเสร็จที่ถูกดัดแปลง เลียนแบบ บันทึกภาพหน้าจอ หรือในลักษณะใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

19. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544

20. ไม่อนุญาตให้นำของรางวัลไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด

21. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้แก่ วัคซีน Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือวัคซีน Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็ม หรือวัคซีนไขว้ ครบ 2 เข็มขึ้นไป และต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือวัคซีนพาสปอร์ตเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล

22. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเข้างานให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cdn.thaiticketmajor.com/thematch.php


*กรุณากรอกรายละเอียดต่อไปนี้ให้ครบถ้วน


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy